วิธีวัดค่าสัญญาณและเสียงสะท้อนพร้อมการตั้งค่าด้วย Impulse Response Mode จาก Smaart

วิธีวัดค่าสัญญาณและเสียงสะท้อนพร้อมการตั้งค่าด้วย Impulse Response Mode จาก Smaart
 
Want to know what you can do in Impulse Response mode in @Rational Acoustics Smaart Software?
Follow @Simon Rains to learn more and contac Sonos Libra for more information about system tuning and alignment or any other professional sound topics.
 

Bangkok Office
122/17 Ratpattana Road, Saphansung,
Bangkok 10240
+66-2-042-2868
+66-91-736-5999
+66-91-735-6999
[email protected]

Hanoi Office
No.1 Do Hah, Nguyen Du, Hai Ba Trung,
Hanoi
+84 91-8888-777

Ho Chi Minh City office
No.17 Nguyen Hien, Cu Xa Do thanh, Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City.
Tel. (0028). 38327873
Fax. (0028). 38327872